El-kol robotu, inme (felç), beyin hasarı veya beyin tümörü ameliyatı olmuş el ve kollarında fonksiyon kaybı gelişen hastaların cisimleri kavrama, giyinme, yemek yeme gibi temel faaliyetleri yeniden yapabilir hale gelmesini sağlamayı amaçlar.

El-Kol Rehabilitasyonu için Robotik Rehabilitasyon, Ergoterapi-İş Uğraşı tedavisi, zorunlu kullanım tedavisi ve geleneksel Fizik Tedavi yöntemleri kombine bir şekilde kullanılır.

El-kol işlev kaybı görülen durumlarda robot destekli El-Kol Rehabilitasyonu sayesinde hastanın günlük hayata dönüşünde ve dolayısıyla iyileşme sürecindeki motivasyonunda ciddi bir ilerleme görülür.

Robotik El-Kol Rehabilitasyonu

İnme, omurilik yaralanması, beyin hasarı gibi durumlarda el ve kollarda oluşabilen fonksiyon kaybını gidermek için uygulanan rehabilitasyon yöntemleri arasında; gelişen teknoloji ile birlikte sanal gerçeklikten (VR) faydalanan robotik rehabilitasyon cihazlarının kullanıldığı robotik rehabilitasyon başı çekmektedir.

Armeo Power El-Kol Robotu

İsviçre menşeili Hocoma, Robotik Tedaviler konusunda dünya çapında öncülük eden bir firmadır. Hocoma’nın ürettiği, el-kol fonksiyonlarının fizyolojik açıdan ideal düzeye getirilmesini sağlayan en gelişmiş robotik cihazı Armeo Power with Manova kliniğimizde de kullanılmaktadır.

Felçli hastaların ellerini yeniden kullanmalarını sağlamak için terapist eşliğinde uygulanan geleneksel rehabilitasyonun bazı kısıtlılıkları vardır. Ağır felçli hastalar tedaviye yeterince katılım gösteremeyebilirler, hastanın motivasyonu düşük olabilir. Fizyoterapist ve ergoterapist ile birebir yapılan egzersizlerde tekrar sayısı istenildiği kadar çok olamayabilir. Bu durumda ilave olarak yapılan Robotik El-Kol tedavisi doğru paternde sık tekrarı sağlayarak uygun şekilde beyinde yeniden öğrenme-kodlama işlemini kolaylaştırır. Robotik Tedaviler aynı zamanda hastanın performansı hakkında anlık ve sürekli ölçülebilir geri bildirimler ve kayıtlar elde edilmesini sağlar.

Robotik El-Kol Rehabilitasyonu klasik rehabilitasyondaki kısıtlılıkları aşmak ve hastanın daha yoğun ve doğru bir fizik tedavi programı alması için geliştirilmiştir. Robotik El-Kol Rehabilitasyonu ile tekrarlanan hareketler beyin omurilik ile kaslar arasındaki bozulmuş sinyal akışının yeniden kazanılmasını sağlar. Bu tedavi ile kaslar kuvvetlendirilir, hareketsizliğe bağlı ödem azaltılır ve eklem kısıtlılıkları önlenir. En önemli ve nihai hedef ise beynin plastisitesini uyararak yitirilmiş el-kol fonksiyonlarının kişiye geri kazandırılmasıdır.

Armeo Power with Manova robotik cihazı ile inme (felç) hastaları erkenden yoğun Fizik Tedaviye alınabilmektedir. Herhangi bir beyin hasarına bağlı felç gelişen hastalarda ilk aylarda beyin kendi iyileşme mekanizmalarını devreye sokar, yani plastisitesi yüksektir. Bu kıymetli dönemde iyi planlanmış, hedefe yönelik yoğun rehabilitasyon en yüksek düzeyde iyileşmenin anahtarıdır. Armeo Power El-Kol Robotu bu hedefin gerçekleştirilmesi için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. Bu robotik cihazın Manova kısmı ise özellikle eldeki kavrama fonksiyonunun gelişmesi açısından çok faydalıdır. İlk 3 ay, inme (felç) rehabilitasyonunda altın değerinde olsa da kapsamlı ve yoğun rehabilitasyon ile üzerinden aylar ve yıllar geçmiş inme (felç) durumlarında bile, fonksiyonel kazanımların elde edilmesi mümkündür.

Armeo Power cihazında, hastanın belirli bir hareketi ne zaman yapamadığını algılayabilen sensörler vardır. Böylece egzersizin amacına göre cihaz, hastaya ihtiyacı olduğu kadar yardım eder. El ve kolunu hiç hareket ettiremeyen hastalarda tama yakın hareket desteği sağlarken, kişinin el ve kol fonksiyonu geliştikçe cihaz verdiği yardımı azaltır. İhtiyaca göre verilen bu destek, hastanın tedaviye katılımını ve motivasyonunu artırır; beyni hareketi yeniden öğrenmesi açısından kuvvetli şekilde uyarır. Beyinde sağlam kalan dokuda hareket yeniden öğrenilir.

Armeo Power, El-Kol Rehabilitasyonu için ticari kullanıma girmiş ilk robotik dış iskelettir. Üç boyutlu egzersize izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece ekleme spesifik (tek boyutlu) hareketlerin yanında günlük yaşamda kişi için daha anlamlı olan üç boyutlu hareketlerin pratiğinin yapılmasına da izin verir. Cihaz hem sol hem sağ kol hem de el için kullanılabilir. Omuz, dirsek ve el bileği eklemlerine hareket yaptırılabilir. Cihazda sanal gerçeklik şeklinde entegre çok sayıda oyun benzeri uygulama mevcuttur. Böylece hasta egzersizleri yapmaya motive edilirken, performansı hakkında geri bildirim alınabilmekte ve gelişmesinin kaydı tutulabilmektedir.

Robotik Fizik Tedavi cihazlarının kullanılması ile fizyoterapistlerin üzerindeki fiziki iş yükü azalır. Böylece dikkatlerini hastanın performansına, hareketlerinin değerlendirilmesine, terapilerin planlanıp yönlendirilmesine verebilirler. Bu da genel olarak rehabilitasyon seansı süresinin daha verimli ve kaliteli geçmesini sağlar.

Cihaz hastanın tedavi seansındaki hareketlerini sensörleri ile kaydeder. Hastanın hangi hareketi ne ölçüde yapabildiğinin, ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunun kayıt altına alınmasını sağlar. Böylece tedavi hastanın en çok ihtiyaç duyduğu hareket yönüne ve açılarına odaklanma imkânı sunar.

Armeo Power robotik cihazı, el kavrama fonksiyonunu geliştirmeye yönelik bir aparatı da opsiyonel olarak içermektedir. Bu opsiyonel parçaya “Manova” adı verilir. Manova yardımıyla, omuz ve dirseklerden ihtiyaç duyduğu kadar destek verilerek kişinin uzanma ve el kavrama becerisi geliştirilebilir. Ayrıca bu egzersizler için özel tasarlanmış bilgisayar oyunu benzeri artırılmış gerçeklik uygulamaları da mevcuttur.

Felçli El-Kol Rehabilitasyonunda, robotik cihazlar kapsamlı fizik tedavi konseptinin bir parçasıdır. Yani terapist eşliğinde El-Kol Rehabilitasyonu, Ergoterapi-İş Uğraşı tedavisi ve uygulamaları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı doktor tarafından botulinum toksin enjeksiyonu ile spastisite tedavisi, ortezleme, elektrik stimülasyonu gibi yöntemler birbiriyle entegre uygulandığında hasta için en iyi sonuçlar elde edilir.

Randevu ve Ayrıntılı Bilgi için: