Rıdvan Üçeler

Fizyoterapist

Eğitim: Yeditepe Üniversitesi Fiziktedavi ve Rehabilitasyon
Yetkinlikler:
Robotik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon