“Subakut inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin
etkinliği”

21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri özetleri, Antalya, 2007. Cakar E. et al

Cakar E. “Neuromodulation in Fibromyalgia Syndrome: Transcranial
Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation
(Fibromiyalji Sendromu Tedavisinde Nöromodülasyon: Transkraniyal
Manyetik Stimülasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyon)”. Turkiye Klinikleri J PM & R-Special Topics 2014; 7(1): 72-4.

Dincer Ü, Cakar E, Kiralp MZ, Dursun H., “Subakut ve kronik inmede
modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab,2008..

Konuşmalar

  • “Hazır ortezlerde seçim kriterleri – Üst ekstremite ve vertebra”. Uluslararası Katılımlı 7. Ulusal Protez-Ortez Kongresi (İstanbul, 2009).
  • “İnme ve Transkranial Manyetik Stimülasyon”. Prof. Dr. Aziz Sevüktekin Günleri – İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu (Ankara, 2010).
  • “Nörorehabilitasyonda yeni bir yaklaşım: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve İnme”. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, aylık bilimsel toplantı (Mart 2010).
  • “Transkraniyal Manyetik Stimülasyon”. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Antalya, 2011).
  • “Transkraniyal Manyetik Stimülasyon- İnme –Uzmanına Sor”. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Antalya, 2013).
  • “Brain Stimulation and Pain-Workshop”. International Spinal Cord Society 52. Annual Meeting (İstanbul, 2013).
  • “İnme ve Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu” (İstanbul, 2014).
  • “Nörorehabilitasyonda non invaziz stimülasyon-TMS ve TDCS”. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Antalya, 2015).
  • “Non-İnvaziv Beyin Stimülasyonu”. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (Antalya, 2017).